همدان، میزبان جشنواره نشریات دانشگاهی دانشگاه‌های آزاد غرب کشور