رقابت ۴۲۳ بادرودی در سیزدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت