انجمن اسلامی معلمان زنجان به مناسبت روز معلم بیانیه ای منتشر کرد