مراسم اعتکاف در گیلان با شرکت بیش از 10 هزار نفر آغاز شد