احتمال رسیدن تلفات زلزله نپال به 10 هزار نفر و شیوع بیماری های مسری