گزارشی از حمله تروریستی به سفارت ایران در لندن از شبکه «افق»