کناره‌گیری فریوسفی از ارکستر دولتی/ در این ارکستر هیچ لذتی نبردم