مسوولان باشگاه کاله مازندران برای تیم داری در لیگ برتر والیبال متقاعد شدند