رییس اداره تبلیغات اسلامی: 650نفر در مراغه معتکف شدند