استقبال مردم شیراز از کاروان شادی همزمان با میلاد امام علی(ع)