تیم ملی فوتبال کنیا با تمام نفراتش مقابل ایران به میدان خواهد رفت