تاکید بر همکاری‌های ایران و اندونزی در زمینه‌های مختلف تجاری و اقتصادی