کمک‌های مراکز خیریه قادر به پاسخگویی نیاز واقعی بیماران خاص نیست/ نگاه پدرانه دولت به بیماران و اقشا