در حملات هوایی عربستان به یمن ۶۳۰۰ نفر کشته و زخمی شدند