طرح+روزشمار12و13اردیبهشت94؛یادمان باشد که سخن راست قسم ندارد...