سوالی که قلعه نویی باید به آن پاسخ دهد/ کریمی استقلالی ها 22 هفته کجا بود؟!