آخرین اخبار مذاکرات نیویورک/ دشواری بحث نحوه برچیدن تحریم‌ها