ارتش رژیم صهیونیستی آماده رزمایشی بزرگ در غور اردن می‌شود