هفت هزار نفر در اعتکاف کهگیلویه و بویراحمد شرکت کردند