خیال قلعه نویی راحت شد/ استقلال پایین تر از ششم نمی آید!