رضائیان: به جز بایرن‌مونیخ و یوونتوس هیچ تیمی قهرمانی‌اش قطعی نیست