امکان اعمال قانون نرم‌افزاری با راه‌اندازی سامانه جدید معاینه فنی