پلیس بالتیمور: در اعتراضات روز گذشته ۵۳ نفر بازداشت شدند