استان مرکزی در خجسته سالروزولادت حضرت علی (ع) غرق در شادی و سروراست