اگر لایحه قانون خدمات کشوری به سرعت به مجلس ارایه شود؛ زوتر تعیین تکلیف می شود