تجربه تلخ حضور تعاونی‌ها در مسکن مهر/۸ سال انتظار برای تحویل واحد