وزیربهداشت: برخی با پول بیت المال سعی در مایوس کردن مردم دارند