کناره‌گیری احمدی‌نژاد از ارکستر ادغام شده/ شرایط حرفه‌ای نیست