برانکو:خوشحالم سرخپوشان،متعهدانه بازی کردند/فصل بعد جایی برای صادقیان نداریم