خط توليد لوله‌هاي خلأ خون‌گيري در آشتيان به بهره‌برداري رسيد