عربستان در یمن همان کاری را می‌کند که صهیونیست‌ها در غزه‌ و لبنان مرتکب شدند