دنیای عجیبی است؛لااقل قبل از قلم فرسایی عرایضی را که به نقد می کشید بشنوید