سیزدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت اردستان برگزار شد