افشای یک شاهکار دیگر احمدی نژادی‌ها: 30 میلیون تومان بابت بادکنک و 800میلیون برای 10 روز نمایشگاه!