استخدام چند ردیف شغلی در شرکت معتبر زرین جم مارینا - اردیبهشت 94