نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی: نابودی ...