مراسم اولین سالگرد درگذشت استاد محمدرضا لطفی در گرگان برگزار شد