هنیه: از نقش عربستان برای تحقق آشتی ملی استقبال می‌کنیم/در امور هیچ کشوری دخالت نداریم