آمادگي وزارت راه براي تبديل خانه‌هاي قديمي به کانون‌ فرهنگي