عربستان از تروریسم حمایت می‌کند/بمباران ایران پروژه‌ای شکست‌خورده است