رشد ابر در تهران/بارش‌های پراکنده در ارتفاعات البرز و زاگرس