محسن بنگر در کنار پدرش/ می دانم چه رنج‌هایی برای من کشیده‌ای!