آلمان 37 میلیون یورو ماشین آلات نساجی به ایران صادر کرد