برنامه دیدار دوستانه تیم ملی اعلام شد/ خوب است که با تیمی در اندازه های ایران بازی می کنیم