قتل سیاهپوست آمریکایی تایید شد/اوباما: عدالت را اجرا می‌کنیم