برگزاری ویژه برنامه های فرهنگی ماه رجب و ایام میلاد نور در سراسر پایتخت/ جشنواره سفرنامه‌ مسجد در ای