مطالبات فرهنگیان لرستانی پرداخت می شود/ افتتاح مجهزترین خانه معلم