ادعای مخالف سوری: فرمانده عملیات در لاذقیه ایرانی است