اینفو/ مسیر سخت استقلال برای آسیایی شدن/ قلعه نویی سهمیه می گیرد؟!