قرارداد خواننده پاپ ایران برای بازی در سریال پرطرفدار آمریکایی